header_top
header_bottom

Arkiv 2017 - Sidste Nyt - Vest Sen/Vet

 

Regionsgolf Danmark har fået ny hjemmside.
Følg dette link: http://rgd.dk
 

Årsmøde Regionsgolf Vest Sen/Vet
Sebber Kloster Golfklub, den 08-10-2017

Referat
 
Velkomst ved formand Knud Højgaard
Punkt 1 - valg af dirigent
Lars Dahl Nielsen, Vejle Golf Club blev foreslået og valgt. Lars takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Punkt 2 - formandens beretning
Knud Højgaard fremlagde formandens beretning - link  
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3 - Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasserer Freddy Sunesen fremlagde årsregnskab 2016/2017. - link
Regnskab godkendt med forsamlingens decharge. 

Punkt 4 - Fremtidigt arbejde og budget
Kasserer Freddy Sunesen fremlagde budget for 2017/2018. - link
Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5 - Indkomne forslag
Der var indkommet 2 forslag.

Forslag 1: Fra Norddjurs Golfklub. Der var ikke nogen repræsentant fra Norddjurs Golfklub, og forslaget blev oplæst af dirigenten.
Forslaget gik ud på en tilbageførsel af de gamle aldersgrænser for Regionsgolf i Senior og Veterangrupperne.
Peter Thingholm fra turneringsledelsen forklarede at det er aldersgrænser som er fastsat af EGA og dermed videreført til DGU så det ikke lige så nemt at tilbageføre grænserne.
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 2: Fra Jørn Vesterdal holdkaptajn for Blommenslyst Golf Klub. Det blev fremlagt af Kim Elmelund.
Forslaget gik ud på, at man fra turneringsstart skulle opgive navne på spillerne op til 10 spillere som kun kunne udskiftes, hvis der var en spiller som forlod holdet. Dette bunder i at Jørn havde den opfattelse, at man skulle stille det stærkeste hold.
Igennem debatten viste det sig at det var noget som Blommenslyst selv havde indført i Deres egne betingelser for deltagelse i Regionsgolf. Da dette var klarlagt valgte Blommenslyst at trække forslaget.
 
Punkt 6 - Valg af medlemmer til turneringsledelsen
Knud Højgaard blev genvalgt. Finn Lund ønskede ikke at genopstille. Turneringsledelsen opstillede Janni Nina Jepsen, Herning Golf Klub, og hun blev indvalgt i turneringsledelsen.

Punkt 7 - Valg af suppleant til turneringsudvalget
Turnertingsledelsen vurderer stadig, at det ikke er nødvendigt med en suppleant. Det blev accepteret.

Punkt 8 - Valg af revisor
Den nuværende revisor Kristian Gustafson, Frederikshavn blev genvalgt.

Punkt 9 – Eventuelt
Flemming Lauersen/ Brønderslev spurgte ind til om oprykningen til superveteran divisionen var til en ny division. Peter Thingholm forklarede, at det var fordi DGU ønskede at udvide den eksisterende division fra 1 til 2 puljer i Øst og Vest.

Turneringsledelsen orienterede om foranstående drøftelser med Regionsgolf Øst og DGU med henblik på, at søge en større ensartethed og bedre harmoni i turneringsbetingelserne i Øst og i Vest samt en bedre overensstemmelse med turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen.
Baggrunden er bl.a. flere henvendelser til DGU med opfordring til, at DGU opretter en kvalifikationsrække til seniordivisionen. Der udtrykkes manglende forståelse for, at kvalifikation til divisionsturneringen skal ske via Regionsgolf.
På baggrund af en bred drøftelse af problemstillingen, kunne Peter Thingholm foreslå følgende opsummering:

”Årsmødet anmoder turneringsledelsen om at indgå i drøftelserne med Regionsgolf Øst og DGU med en positiv tilgang om at finde en pragmatisk løsning. Årsmødets flertal henstiller dog til, at de nuværende principper for kvalifikation og op-/nedrykning fastholdes i størst mulige udstrækning.”

Årsmødet bifaldt denne opsummering.

Dirigenten afsluttede årsmødet og gav ordet til Knud Højgaard, som takkede for god ro og orden.

 


Årsmøde 2017 - flere informationer!

Informationer og udskrifter som vil blive gennemgået/behandlet på dagen

Obs!
Vær opmærksom på at det er dit eget ansvar at have et papireksemplar med på mødet.


Vedr. dagsordenens pkt. 3:
"Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse"
 - Regnskab og budget

Vedr. dagsordenens pkt. 5:
"Indkomne forslag"

 - Forslag 1: fra Norddjurs Golfklub ved Annie Pihl
 - Forslag 2: fra Blommenslyst Golfklub ved Jørn Vesterdal
 
Op-nedrykningslister:

1 - Hold/række status efter 2017 - Seniorer               LINK
2 - -                                                 Veteraner            LINK
3 - -                                                 Super Veteraner LINK

Turneringsledelsen
22.09.17


Landsfinalerne afviklet i Viborg Golfklub fredag den 15. lørdag den 16. september  

På trods af en periode med meget regnvejr og våde baner var vi begunstiget af dejligt golfvejr til afviklingen af landsfinalerne. Viborg Golfklubs bane var i superfin stand.
Mange tak til Viborg for den fine service og den store hjælpsomhed vi mødte.
Der var mødetid allerede kl. 9 begge dage. Alle mødte op med dejligt humør og der blev spillet gode og spændende finaler både fredag og lørdag.

Vi ønsker landsmestrene 2017 til lykke med resultatet

Se resultaterne HER

Billeder af vindere og runner-ups kan ses under fanebladet GALLERI – ligesom der også er stemningsbilleder fra dagene.

Tak for sæsonen. Vi ser frem til at se jer i sæson 2018.

Turneringsledelsen
18. september 2017Årsmøde 2017

Afholdes i år i

Sebber Kloster Golf Klub


Program for dagen kan ses HER

Tilmelding kan ske HER

LINK til Sebber Kloster Golf Klub

Vi håber mange har lyst til at deltage i årsmødet

Turneringsledelsen
11. september 2017


 

Regionsfinaler i Odense Eventyr Golf Klub 

Regionsfinalerne blev afviklet lørdag, den 2. og søndag, den 3. september i Odense Eventyr Golf Klub i det skønneste sensommervejr.
 
Odense Eventyr banen stod flot og klubben byder på supergode faciliteter også uden for banen. Der skal lyde en stor tak til Odense Eventyr Golf Klub for at lægge bane til og for den service, der blev ydet. Også tak for at vi fik søndagens finaler afviklet på en god måde, selv om en fejl i banereservation gav ændringer fra gunstart til løbende start i 11. time. Der skal også lyde en tak til restauranten for dejlig mad og god service begge dage.
  
De kvalificerede hold – i alt 16 – kom fra alle dele af Jylland og Fyn, og der blev kæmpet bravt i alle rækker. Vi ønsker vinderne til lykke med sejren og runner ups til lykke med at være nået så langt.
 
Vinderne skal nu i kamp om landsmesterskabet, som spilles i Viborg den 15. og 16. september - se nærmere info under fanebladet LANDSFINALE.
 
Stor tak til alle deltagere for det gode humør I bragte med. Og endnu engang tak til finaledeltagerne søndag for jeres smidighed med at få løst den akutte situation vedr. ændringer til starttider.
 
Under fanebladet GALLERI kan der ses billeder fra dagen.
 
Resultater:
 
Række
Vinder
Runner up
Resultat
Senior A
Ørnehøj Golfklub
Ribe Golfklub
9
2
Senior B
Morsø Golfklub
Tønder Golfklub
6
5
Senior C
Stensballegaard Golfklub
Løkken Golfklub
8
3
Veteran Elite
Skive Golf Klub
Odense Eventyr Golf Klub
7
4
Veteran A
Vejle Golf Club
Frederikshavn Golf Klub
11
0
Veteran B
Silkeborg Golf Club
Brande Golf Club
6
5
Veteran C
Åskov Golfklub
Stensballegaard Golfklub
6
5
Superveteran
Sønderjyllands Golfklub
Harrevig Golfklub
8
3

Turneringsledelsen
3. september 2017


Tillykke til deltagerne i Regionsfinalerne

Tillykke med det flotte resultat og med jeres holds kvalifikation til Regionsfinalerne.

Efter sikkert mange spændende kampe i puljekampene og slutkampene er I nu nået til Regionsfinalerne som spilles

                                         2. og 3. september på Odense Eventyr Golf Klub

Se det fulde program nedenfor!

Hvis der er yderlige spørgsmål er meget velkomne til at kontakte turneringsledelsen.

Vi glæder os til at se jer i Odense.

Turneringsledelsen
Knud HøjgaardRegionsfinaler – Odense Eventyr Golf
 
Slutspilskampene er i fuld gang og det bliver spændende at se, hvem der klarer den helt frem til regionsfinalerne.
 
Regionsfinalerne afvikles på Odense Eventyr Golf den 2. og 3. september 2017

Programmet for de 2 dage er følgende:
 
Lørdag den 2. september
Hold Mødetid (senest) Starttid: Gunstart på flere huller
Super Veteran Kl. 9.15 Kl. 10.00
Veteran C Kl. 9.15 Kl. 10.00
Veteran B Kl. 9.15 Kl. 10.00
Veteran A Kl. 9.15 Kl. 10.00
Veteran Elite Kl. 9.15 Kl. 10.00
 
Søndag den 3. september
Hold Mødetid (senest) Starttid: Gunstart på flere huller
Senior C Kl. 9.15 Kl. 10.00
Senior B Kl. 9.15 Kl. 10.00
Senior A Kl. 9.15 Kl. 10.00
 
Øvrig information – gælder for begge dage
Turneringsinformation Kl. 9.30
Spisning/præmieoverrækkelse ca. kl. 15.00
Regionsgolf Vest Senior/Veteran betaler for maden
Drikkevarer er for spillernes egen regning
Baneforløb Nord-Vest
Driving range Odense Eventyr Golf tilbyder 1 spand gratis træningsbolde – Poletter udleveres ved henvendelse til turneringsledelsen (ikke Proshoppen)
Morgenmad Mulighed for let morgenmad fra kl. 08.00 til kr. 75 / person
Forudbestilles v/turneringsledelsen senest søndag den 27.8.17
 
Overnatningsmuligheder
Hotel Odense ved Odense Congress Center
Ørbækvej 350, Odense SØ
Tlf. 6556 0100
afstand til golfbanen: 12 km
Hotel Scandic
Hvidkærvej 25, Odense SV
Tlf. 6617 6666
afstand til golfbanen: 2,5 km
 
Vi ønsker alle holdene nogle gode og spændende slutspilskampe.

Link -   

Turneringsledelsen
18.07.2017
Afslutning på indledende runde - klargøring til slutspil

Puljespillet er slut og vi ønsker alle puljevindere tillykke!

I turneringsledelsen har vi oplevet et stabilt og godt forløb af de mange kampe, og ikke konstateret nævneværdige problemer.
 
Desværre har der igen i år været en hel del hold, der har trukket sig. Det er rigtig ærgerligt for de øvrige hold i de pågældende puljer, som får færre kampe. Det er naturligvis også ærgerligt for turneringsledelsen da trukne hold giver en del ekstra administrativt arbejde. I 2018 vil vi fortsat være opmærksom på dette problem og opfordre klubberne til have større sikkerhed for at der både er spillere og holdkaptajner til de tilmeldte hold.
 
Spilleplanen til slutspils kampene er på hjemmesiden, og vi er i fuld gang med at finde baner til de mange kampe. Vi håber på at møde velvilje hos klubberne når vi kontakter dem.  Vi forventer at kunne lægge info om baner ind inden for de kommende uger. 
 
Kampene skal spilles på datoerne og tidspunkterne der er lagt ind i spilleplanen. Skulle der være behov for et andet spilletidspunkt end det fastlagte, kan dette undtagelsesvis accepteres, forudsat at de involverede hold bliver enige om et tidspunkt samt selv laver ny aftale med den pågældende bane og meddeler det til turneringsledelsen. Kampen skal være gennemført og resultatet indtastet senest søndag aften kl. 21.00 i den berammede spilleuge.
 
Husk at det er det hold, der står først på planen, der har ”hjemmeklub status” dvs. har ansvar for aftale om forplejning, indtastning af resultat m.m.
 
I forbindelse med slutspillet som inden længe står for døren gælder:

For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilskampe, og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilskampene.
 
Turneringsledelsen ønsker alle nogle spændende slutspilskampe og vi glæder os til at se alle vinderne til Regionsfinalen i Odense Eventyr Golf Klub den 2. og 3. september (se hjemmesiden).
 
Alle ønskes en fortsat god golfsæson.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
25.6.17


Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet mere mobilvenlig!
 
Menuer og skemaer m.v. vil tilpasse sig efter den skærm siden bliver vist på.

Holdkaptajnerne har nu også mulighed for at uploade et billede af kampkortet, samtidig med de indtaster resultatet af kampen.
Kaptajner og koordinatorer kan på et senere tidspunkt uploade kampkort på tidligere spillede kampe.
Og endelig er der mulighed for at slette uploadede billeder.
 
Obs!
Kun JPEG filformat understøttes p.t.

Hvis der er uploaded et ”billede” (kampkort) vil der på spilleplanen nu være et ikon til venstre for kampen.
Klikker man på dette ikon vil kampkortet blive vist og dermed detaljerne for kampen.

I denne sæson er dette ikke et krav, men vi vil meget gerne opfordre klubberne til at uploade kampkortet efter endt spil!

Her er en lille vejledning:
 
1. Tag et billede af kampkortet med din mobiltelefon

2. Log ind som du plejer og indtast resultatet for kampen.
   Til højre for felterne med kampscoren, vises et ikon med en sky og en pil der peger opad.
   Klik på dette ikon og vælg billedet af kampkortet

3. Klik på GEM
 
Se eksempel:
 

Spilleplan - Vest Sen/Vet

Spilleplan 2017: SC3
 
Dato Tid Hjemmehold Udehold Kamppoint Kamppoint
01-05-2017 17:00 Holstebro SC3 Lemvig SC3 4 7
  01-05-2017 18:00 Herning SC3 Hedens SC3 3,5 7,5
  08-05-2017 17:00 Hedens SC3 Holstebro SC3 9 2


Håber at alle vil få glæde og gavn af det nye tiltag.

Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
10. maj 2017
Bemærk!

I turneringsbetingelser for 2017 er der foretaget få redaktionelle ændringer.
Afsnittet "Afstandsmålere" er slettet og er herefter en del af "Lokale regler".

Turneringsledelsen
2. maj 2017
Spilleplan 2017

Nytåret er passeret og endnu et spændende Regionsgolf år står for døren.
 
Vi kan med glæde konstatere at vi igen i år sætter rekord med antal tilmeldte hold. Det glæder os rigtig meget men giver samtidig en udfordring med hensyn til spilleplanen. Det øgede antal kampe der skal spilles såvel i indledende som i slutspillet kræver stor velvilje fra klubberne med hensyn til at lægge bane til.

Spilleplanen for 2017 er på plads og tilgængelig på hjemmesiden.
Vi opfordrer klubberne og koordinatorerne til hurtigst at få indsat information om holdkaptajner, således arbejdet med at aftale spilledatoer kan komme i gang.

Super Veteran rækken har fået ny kode - er benævnt med XA i række og puljeoversigt

På hjemmesiden kan der under ADMINISTRATION findes en beskrivelse af ”Holdkaptajnens opgaver”, som især vil være en hjælp til nye holdkaptajner. Kampkort kan også downloades her.

Vedr. Turneringsbetingelser 2017 (under fanebladet TURNERINGEN)
Som tidligere oplyst er der lavet nogle ændringer vedr. spærringer.
Som bekendt afvikles turneringen efter R & A’s regler og med effekt fra den 1. januar 2017 er der kommet en ny lokalregel, der er indført i punktet ”Lokale regler og etikette”.
Der er mere
om denne ”Lokal regel” på DGUs´ hjemmeside KLIK . På dette link findes der en meget enkel ”Infografik” som kan downloades!

Hvis du har spørgsmål til turneringsplanen bedes du kontakte turneringslederne Peter Thingholm eller Jørgen Strøm.

Spilledatoer for 2017 er:
Indledende kampe Uge 18, 19, 20, 22, 23, 24
Slutspilskampe Uge 26, 31, 32, 33
Regionsfinaler 2. og 3. september    - Odense Eventyr Golf
Landsfinaler 15. og 16. september - Viborg Golf Club

Turneringsledelsen ønsker alle, såvel klubber, holdkaptajner som spillere en god og spændende 2017 sæson.

Turneringsledelsen
18. januar 2017
Turnering 2017 – (tilmeldinger) - Glædelig jul
 
Tilmelding til Regionsgolf 2017 er slut og vi kan glæde os over en ny rekord - 365 tilmeldte hold
 
Vi var spændte på at se tilslutningen i Super Veteran rækken efter det første år med denne række og vi er blevet glædeligt overrasket over den store interesse der fortsat er.
 
Den store interesse for Super Veteran rækken (61 tilmeldte hold) betyder også at der nu er lavet aftale med DGU om at udvide Danmarksturneringen i Super Veteran rækken til 4 puljer fra 2018 (2 i øst og 2 i vest).

Det får følgende betydning for Super Veteran rækken i Regionsgolf regi:
  1. 4 hold fra hhv. vest (og øst) rykker op i DGU turneringen efter 2017 sæsonen (samme som i 2016) = de 4 bedst placerede hold, når 2017 sæsonen er færdigspillet
  2. Ingen hold rykker ned fra DGU turneringen efter 2017 sæsonen
  3. Hvis der ved tilmelding til turneringen i 2018 er tilsvarende interesse for Super Veteran rækken, kan opdeling i 2 rækker (hhv A og B) blive aktuelt.
     
Vi forventer at have en spilleplan klar medio januar 2017
 
Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår
 
Turneringsledelsen
Regionsgolf Vest - Senior/Veteran
11.december 2016


Super Veteran række i 2017
 
Det første år med denne række, må siges at være en stor succes i både øst og vest og vi har en forventning om at tendensen fortsætter i det nye år
På denne baggrund er der indgået en forhåndsaftale med DGU om at rækken kan blive udvidet til 4 puljer (2 i øst og 2 i vest) i 2018, hvis vi får det antal tilmeldinger i 2017 der berettiger dette. 
Den endelige beslutning tages umiddelbart efter deadline for tilmelding af hold til 2017 (1. december 2016)
 
Resultat hvis beslutningen gennemføres:
  •  - 4 hold fra hhv. vest og øst rykker op i DGU turneringen (samme som i 2016)
  •  - Ingen rykker ned fra DGU turneringen i 2017
  •  - Kortere køreafstande til kampene i 2018
 
Turneringsledelsen
10. november 2016
 
 


Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.