header_top
header_bottom

Arkiv 2017 - Årsmøde 2017 - Vest Sen/VetÅRSMØDER 2017

SØNDAG DEN 8. OKTOBER 2017 
Sebber Kloster Golf Klub 
Program - FÆLLES – REGIONSGOLF VEST -  ABCD og SENIOR/VETERAN 

 

Kl. 08.00 Indskrivning og morgenkaffe
Kl. 08.45 Velkomst og præsentation sf Sebber Kloster Golfklub
Kl. 09.00 - 10.30 Årsmøde Regionsgolf Vest -  ABCD
Kl. 10.30 – 10.45 Præsentation af NY hjemmeside
Kl. 10.45 - 12.15 Årsmøde Regionsgolf Vest - Senior/Veteran
Kl. 12.15 Frokost inkl. 1 øl/vand
Kl. 13.15 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand


Program - ÅRSMØDE - REGIONSGOLF VEST -  SENIOR/VETERAN 

Kl. 10.45 – 12.15 Årsmøde REGIONSGOLF VEST - SENIOR/VETERAN 

Turneringsledelsen: 
Knud Højgaard, Peter Thingholm, Finn Lund, Jørgen Strøm og Freddy Sunesen 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er: Knud Højgaard (modtager genvalg)
                    Turneringsledelsen foreslår genvalg
                    Finn Lund (modtager ikke genvalg)
                    Turneringsledelsens foreslag til valg har desværre trukket sit kandidatur i 11. time.
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt

 

Forslag til behandling på Regionsgolf Vest Senior/Veteran årsmødet skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september 2017. 

 

Med venlig hilsen 
Regionsgolf Vest - Senior/Veteran 
Knud Højgaard

 

Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2017 er det Regionsgolf Vest - ABCD, der administrerer tilmeldingerne.

Tilmeldingsfrist - 25. september 2017

Tilmelding kan ske HER 

Der kan tilmeldes max. 2 personer pr. klub til årsmødet!

Hvis der er problemer med udfyldelse/indsendelse af formularen kontakt: Finn Lund – webmaster
Mailadresse: finnlungolf@gmail.com ( klik på mailadressen) 


Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.